Rozgrywki w Anglii

Większości z nas słowo koszulka kojarzy się najczęściej z częścią garderoby, mało kto ma jednak świadomość, iż pojęciem tym są również określane materiały izolacyjne, stosowane w elektronice oraz elektrotechnice. W takim przypadku operuje się pojęciem koszulki termokurczliwe i mają one na celu zapewnienie ochrony przewodów oraz kabli, przed ich zniszczeniem mechanicznym, jak również stanowią one barierę ochronną przed wpływem czynników chemicznych oraz atmosferycznych. Koszulki termokurczliwe są wykorzystywane także w celu oznaczania przewodów, polegającym na ich rozróżnieniu kolorystycznym lub w bardziej zaawansowany sposób, czyli poprzez nadruk specjalnych oznaczeń.
Wiele specjalistów zamiennie do pojęcia koszulki termokurczliwe używa pojęcia rurki termokurczliwe. Niektórzy starają się znaleźć różnice w produktach ukrytych pod tymi nazwami, jednak poza nazwą, materiały te niczym się od siebie nie różnią. Odmiennym produktem są natomiast rury termokurczliwe, które stanowią koszulki termokurczliwe o zdecydowanie grubszych ściankach, co pozwala zapewnić ich dużo większą sztywność, od tej jaką posiadają wyroby cienkościenne. Rury są wykorzystywane przede wszystkim w energetyce, między innymi jako mufy termokurczliwe, stanowiące połączenie kabli oraz przewodów.
Wszystkie wspomniane powyżej materiały, czyli koszulki termokurczliwe, rurki termokurczliwe oraz rury termokurczliwe są określane wspólnym pojęciem, czyli termokurcze.
Koszulki termokurczliwe powstają w wyniku procesu zwanego metodą ekstruzji, czyli wytłaczania. Początkowo mają one postać zwykłej rurki izolacyjnej, o pożądanej średnicy, a następnie produkt jest poddawany polimeryzacji, czyli tak zwanemu usieciowieniu. Następuje to na skutek działania promieniowania jonizującego i skutkuje tym, iż materiał nabywa zdolność zapamiętywania kształtów. W kolejnym etapie koszulki termokurczliwe są rozciągane, do uzyskania średnicy, która występowała przed obkurczeniem. Całkowite obkurczenie powoduje bowiem osiągniecie przez rurkę średnicy, równej wartości jaką posiadała ona na początku produkcji. Na skutek tego, praktykowany jest proces, polegający na tym, iż koszulki termokurczliwe są opisywane nie tylko typem, ale również średnicą jaką posiadała rurka przed obkurczeniem, zwaną średnicą dostarczaną, a także średnicą maksymalną po obkurczeniu.
Koszulki termokurczliwe, rurki termokurczliwe oraz rury termokurczliwe są produkowane z różnych materiałów. Dawniej do ich wykonywania był wykorzystywany przede wszystkim polichlorek winylu, który w skrócie określa się jako PVC lub PCW. W dzisiejszych czasach odkryto, iż dużo korzystniejsze właściwości posiadają polifenole, czyli pochodne polietylenu. Charakteryzują się one przede wszystkim ogromną elastycznością, bardzo dużym zakresem temperatur, w których utrzymują niezmienne właściwości, a ponadto są one bezbarwne i przezroczyste. Przedstawione doskonałe właściwości polifenoli doprowadziły do tego, iż zaczęto produkować z nich koszulki termokurczliwe.
Materiał z jakiego zostały wyprodukowane koszulki termokurczliwe ma istotny wpływ na ich właściwości oraz trwałość, wyróżniając wersję standardową oraz klasę premium. Różnice obserwuje się przede wszystkim we właściwościach mechanicznych, takich jak na przykład elastyczność, a także we właściwościach elektrycznych, którym jest na przykład wytrzymałość na przebicie. Ze względu na korzystniejsze parametry, jak również znaczną ilość posiadanych certyfikatów i atestów, koszulki termokurczliwe klasy premium są stosowane w odpowiedzialnych elementach, na przykład w elektronice, gdzie elastyczność w wersji standardowej jest zbyt mała.
Na rynku można spotkać koszulki termokurczliwe z klejem, których proces produkcji jest identyczny, jak w przypadku materiałów standardowych, jednak w końcowej fazie są one dodatkowo pokrywane od wewnątrz warstwą kleju, mającym zdolność topienia się pod wpływem ciepła. W wyniku poddania koszulki wysokim temperaturom, dochodzi do przejścia kleju w stan ciekły oraz wypełnienia klejem szczeliny występującej pomiędzy rurką a ochranianym elementem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here